• youtube
  • facebook

Ninh Bình kêu gọi đầu tư vào 3 dự án hơn 8.000 tỷ đồng

Sở Xây dựng Ninh Bình vừa cho biết, tỉnh này đang kêu gọi đầu tư vào 3 dự án sử dụng đất có quy mô hàng nghìn tỷ đồng.

Thứ nhất là Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư Ninh Khang, xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư. Thứ hai là Dự án Đầu tư Khu đô thị mới Ninh Tiến, TP. Ninh Bình. Thứ ba là Dự án Khu đô thị mới phía Bắc, tiểu khu IX, thuộc xã Ninh Nhất, TP. Ninh Bình và xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư.

Ảnh: bdsvingroup.com.vn

Ảnh: bdsvingroup.com.vn

Tổng chi phí thực hiện (không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng) của 3 dự án nêu trên lần lượt là 4.570.704 triệu đồng, 2.066.059 triệu đồng và 1.817.230 triệu đồng.

Hiện trạng các khu đất để xây dựng 3 dự án nghìn tỷ nói trên vẫn chưa giải phóng mặt bằng. Thời gian thực hiện 3 dự án từ năm 2018 - 2022. 

create

Khánh Ngọc / baodauthau.vn

Short URL: http://ninhbinh.tintuc.vn/viewID/215788