• youtube
  • facebook

Bia “Sùng Thiên tự bi“ ở Hải Dương được công nhận là bảo vật quốc gia

Bia “Sùng Thiên tự bi” ở chùa Dâu, xã Nhật Tân (Gia Lộc) được công nhận là bảo vật quốc gia.

Bia “Sùng Thiên tự bi” ở chùa Dâu, xã Nhật Tân (Gia Lộc) được công nhận là bảo vật quốc gia.

Bia “Sùng Thiên tự bi” quý hiếm có chữ Phật

Bia “Sùng Thiên tự bi” quý hiếm có chữ Phật

Chùa Dâu-nơi lưu giữ bia “Sùng Thiên tự bi” thuộc thôn Thị Đức, xã Nhật Tân (Gia Lộc)

Chùa Dâu-nơi lưu giữ bia “Sùng Thiên tự bi” thuộc thôn Thị Đức, xã Nhật Tân (Gia Lộc)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chủ tịch UBND các cấp nơi có bảo vật quốc gia; các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ; người đứng đầu ngành, tổ chức được giao quản lý bảo vật quốc gia được công nhận trên trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý đối với bảo vật quốc gia theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

create

PV / Theo VGP