• youtube
  • facebook

Yên Khánh phấn đấu trở thành huyện chuẩn nông thôn mới năm 2018

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm qua huyện Yên Khánh đã tập trung nguồn lực, huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân để hoàn thành các tiêu chí.

Yên Khánh đã có 14/18 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, hiện nay địa phương đang nỗ lực phấn trở thành huyện nông thôn mới thứ hai của tỉnh.Trong năm 2018 tới, Đảng bộ và nhân dân Yên Khánh càng quyết tâm phấn đấu để toàn huyện sớm đạt chuẩn Nông thôn mới.

Sau 6 năm triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đến nay, bộ mặt nông thôn của các xã trên toàn huyện đều có sự thay đổi toàn diện. Nhận thức rõ vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, để thúc đẩy sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân, huyện Yên Khánh đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đưa cơ giới hóa 100% vào khâu làm đất và thu hoạch.

Trụ Sở UBND huyện Yên Khánh.

Vì vậy, hiện nay, huyện có nhiều mô hình sản xuất nông sản sạch, 90% lúa sạ hoàn toàn, tích cực dồn điền đổi thửa, liên kết sản xuất và tiêu thụ cây hàng hóa có giá trị. Chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cũng được phát triển theo hướng quy hoạch tập trung quy mô trang trại để đạt kết quả cao hơn. Huyện cũng quan tâm phát triển sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. 2 khu công nghiệp và 2 cụm công nghiệp đã được xây dựng hoàn thiện và đi vào hoạt động, thu hút hàng ngàn lao động, góp phần giải quyết vấn đề việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn.

Đồng thời, cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Yên Khánh xác định phát triển đường giao thông nông thôn là khâu đột phá, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - văn hóa - xã hội nên quyết định phát động làm đường giao thông nông thôn. Trước khi triển khai có sự đóng góp ý kiến của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nên đã được người dân đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia, khiến phong trào có sức lan tỏa rộng khắp.

Từ nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh và sự đóng góp tích cực của nhân dân, sự hỗ trợ của các doanh nghiệp trên địa bàn, đến nay, huyện Yên Khánh đã làm mới và nâng cấp được 2752 tuyến đường với tổng chiều dài 338 km. Hệ thống thủy lợi nội đồng được xây dựng kiên cố hóa với 29,7 tuyến kênh tưới. Mạng lưới điện sinh hoạt nông thôn cơ bản đã được bàn giao cho ngành điện quản lý, cải tạo nâng cấp lưới điện đảm bảo phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân.

Cơ sở vật chất trường học cũng được quan tâm, hiện nay trên toàn huyện có 769/869 phòng học, phòng chức năng được kiên cố hóa đạt tỷ lệ trên 88%. Tỷ lệ nhà ở dân cư nông thôn đạt chuẩn cũng tăng lên 97% sau khi đã hỗ trợ sửa chữa 170 nhà ở dột nát. Các cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới của huyện cũng phát huy được hiệu quả tốt.

Cụ thể như: hỗ trợ xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn 700 ha, hỗ trợ giống lúa chất lượng cao và máy gặt đập liên hoàn trị giá trên 2254 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất vốn vay và kinh phí 1,9 tỷ đồng cho 19 xã,thị trấn xây dựng điểm xử lý rác thải.

Ngoài ra, huyện còn vận động người dân tham gia thực hiện các tiêu chí an sinh xã hội, toàn huyện có 18/18 xã có nhà văn hóa và khu vui chơi thể thao, đường truyền internet. Đến nay, số tiêu chí đạt bình quân /xã của huyện là 18,6 tiêu chí/xã, toàn huyện có 14/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trở thành huyện có số xã về đích nông thôn mới nhiều nhất tỉnh Ninh Bình.

Giao thông nông thôn xã Khánh Nhạc (Yên Khánh) đạt chuẩn NTM.

create

Thái Sơn / giadinhphapluat.vn