• youtube
  • facebook

Thị trấn Yên Bình: Đường có tên, nhà có số

Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh Yên Bái khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thông qua Nghị quyết số 31/NQ-HĐND về việc đặt tên các tuyến đường, đánh số nhà và gắn biển số nhà trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình.

Qua khảo sát hiện trạng các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Yên Bình đã xác định được 17 tuyến đường chính gồm: 3 tuyến thuộc quốc lộ (QL) là: 70, 37 và 2D; 1 tuyến tỉnh lộ; 1 tuyến đường đô thị; 10 tuyến đường nội thị và 2 tuyến đường đã có quy hoạch xây dựng. Có hai tuyến đường đã có tên là đường Nguyễn Tất Thành (điểm đầu tiếp giáp ranh giới thành phố Yên Bái; điểm cuối ngã ba tiếp giáp với QL 70, dài 800m) và tuyến đường Đinh Tiên Hoàng (điểm đầu tiếp giáp ranh giới thành phố Yên Bái; điểm cuối: ngã ba Km9 tiếp giáp với QL 70, dài 600m). 

Tuyến đường nội thị - thị trấn Yên Bình được đặt tên là đường Hoàng Loan.

Tuyến đường nội thị - thị trấn Yên Bình được đặt tên là đường Hoàng Loan.

Theo Nghị quyết, có tổng số 13 tuyến đường mới. Trong đó một số tuyến chính như: tuyến QL 70 (đoạn qua địa phận thị trấn Yên Bình); điểm đầu tiếp giáp ranh giới xã Thịnh Hưng, điểm cuối là đỉnh dốc Km0, tiếp giáp ranh giới xã Đại Đồng, huyện Yên Bình; tổng chiều dài 5.300m - đặt tên là đường Đại Đồng. Tuyến QL 2D (đoạn qua địa phận thị trấn Yên Bình, từ giáp QL 70 đến giáp xã Thịnh Hưng); điểm đầu là ngã ba tiếp giáp với QL 70, điểm cuối tiếp giáp ranh giới xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình; tổng chiều dài 2.100m - đặt tên đường Hoàng Thi. 

Tuyến đường từ Cảng Hương Lý đến điểm giao với QL 70 và đi theo QL 2D đến tiếp giáp ranh giới xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình; điểm đầu là Cảng Hương Lý, điểm cuối tiếp giáp ranh giới xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình; tổng chiều dài 2.500m - đặt tên là đường Hương Lý. Tuyến đường từ ngã ba tiếp giáp với đường Hương Lý đến bến hồ tổ 19, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình; điểm đầu, ngã ba tiếp giáp với đường Hương Lý, điểm cuối bến hồ tổ 19; tổng chiều dài 700m - đặt tên là đường Văn Chính. 

Tuyến đường 7C (đoạn đi qua địa phận thị trấn Yên Bình); điểm đầu là bến hồ Km 12, điểm cuối tiếp giáp ranh giới xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình; tổng chiều dài 1.000m - đặt tên là đường Vũ Văn Uyên. Tuyến đường vào Công ty cổ phần Xi măng Vinaconex Yên Bình; điểm đầu: ngã ba Km 10 tiếp giáp với quốc lộ 70, điểm cuối: Công ty cổ phần Xi măng Vinaconex Yên Bình; tổng chiều dài 1.300m - đặt tên là đường Đông Lý. 

Tuyến đường nối QL 70 với đường Nguyễn Tất Thành (qua trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình); điểm đầu: ngã ba tiếp giáp với QL 70, điểm cuối: ngã ba tiếp giáp với đường Nguyễn Tất Thành; tổng chiều dài 1.100m - đặt tên là đường Tân Quang. 

Tuyến đường nối QL 70 với đường Nguyễn Tất Thành (qua cổng cơ quan Văn phòng Huyện ủy Yên Bình); điểm đầu: ngã ba tiếp giáp với QL 70, điểm cuối: ngã ba tiếp giáp với đường Nguyễn Tất Thành; tổng chiều dài 800m - đặt tên là đường An Bình. 

Tuyến đường nối đường Nguyễn Tất Thành với đường 7C; điểm đầu: ngã ba tiếp giáp với đường Nguyễn Tất Thành, điểm cuối: tiếp giáp với ranh giới xã Phú Thịnh.; tổng chiều dài 300m - đặt tên đường Thanh Bình. 

Tuyến đường nối từ cổng cơ quan Văn phòng Huyện ủy đến đường Nguyễn Tất Thành (Qua khu vực đường đôi); điểm đầu: ngã ba giao với tuyến đường đi qua Huyện ủy Yên Bình, điểm cuối: ngã ba giao với đường Nguyễn Tất Thành; tổng chiều dài 400m - đặt tên là đường Nguyễn Văn Mậu. Tuyến đường từ QL 70 đến bến hồ Km 11; điểm đầu: ngã ba tiếp giáp với QL 70, điểm cuối: bến hồ Km 11; tổng chiều dài 1.100m - đặt tên là đường Trần Nhật Duật… 

Bên cạnh việc đặt tên cho 13 tuyến đường mới trên địa bàn thị trấn Yên Bình sẽ triển khai Đề án đánh số nhà và gắn biển số nhà theo nội dung, tiến độ đã được phê duyệt.

Việc triển khai Đề án đặt tên các tuyến đường, đánh số nhà và gắn biển số nhà trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong các hoạt động kinh tế - xã hội, tiếp nhận thông tin, liên lạc, giao dịch thương mại. 

Đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; lịch sử, văn hóa địa phương; nâng cao tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc và góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị, xây dựng đời sống văn hóa đô thị văn minh. 

create

Đức Toàn / baoyenbai.com.vn