• youtube
  • facebook

Ninh Bình: Tập trung và quyết liệt trong xử lý đơn thư

Mặc dù đã tiếp nhận, xử lý hàng nghìn đơn thư khiếu nại, tố cáo (KN, TC), kiến nghị, phản ánh của công dân trong năm 2018, nhưng UBND tỉnh Ninh Bình vẫn nhấn mạnh, giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành, huyện, thành phố phải tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài ngay trong quý I/2019.

Công khai thông tin là một cách tuyên truyền, giáo dục hiệu quả để tránh phát sinh đơn thư của công dân từ cơ sở. Ảnh: T.A

Tiếp nhận, xử lý 1.984 đơn thư

Theo thống kê của UBND tỉnh Ninh Bình, trong năm 2018, các cơ quan thuộc tỉnh này đã tiếp nhận, xử lý 1.984 đơn thư KN, TC, kiến nghị, phản ánh của công dân (giảm 10,3% so với năm 2017), trong đó thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước là 117 vụ việc KN, TC, đã giải quyết 106 vụ việc đạt 90,6%.

Kết quả, KN đúng 1 vụ, KN sai 59 vụ, KN đúng một phần 1 vụ. TC đúng 2 vụ, TC có đúng, có sai 11 vụ, TC sai 32 vụ. Qua giải quyết đơn thư của công dân đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 764 triệu đồng, kiến nghị xử lý kỷ luật 1 tập thể và 5 cán bộ.

Trong năm 2018, tổng số đơn thư UBND tỉnh giao và chuyển đến các đơn vị rà soát, xác minh, giải quyết theo thẩm quyền là 59 vụ việc KN, TC, đề nghị, phản ánh; các đơn vị đã có văn bản giải quyết 49 vụ việc còn 10 vụ việc đang xem xét, giải quyết.

Đáng chú ý, kết quả thực hiện Nghị quyết 04 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã xác định có 12 vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài đều thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố. Trong đó có 5 vụ việc từ năm 2017 chưa giải quyết dứt điểm, 7 vụ việc rà soát mới năm 2018. Đến ngày 15/12/2018 đã có 7 vụ việc được giải quyết, còn 5 vụ việc chưa giải quyết dứt điểm.

Tập trung giải quyết vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài trong quý I/ 2019

Theo đánh giá chung của UBND tỉnh, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KN, TC đã được UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp, ngành. Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan nhà nước trong việc chấp hành và thực hiện các quy định pháp luật về KN, TC cũng được quan tâm, và kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của cơ quan hành chính nhà nước. Các vụ việc mới phát sinh đã được giải quyết ngay từ cơ sở, nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài đã được chỉ đạo, xử lý dứt điểm, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, công dân, hạn chế tái KN, TC và khắc phục được tình trạng công dân tụ tập đông người để khiếu kiện.

Tuy nhiên tỉnh Ninh Bình cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại như tình hình khiếu kiện đông người vẫn còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp; một số vụ việc tồn đọng, kéo dài chưa được giải quyết kịp thời, chậm thời gian quy định. Một số đơn vị cấp huyện, việc kiểm tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND cấp xã trong tiếp công dân, giải quyết KN, TC chưa thường xuyên, chất lượng chưa cao và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về KN, TC, tiếp công dân – một khâu quan trọng để tránh phát sinh đơn thư chưa thực sự được thực hiện sâu rộng...

Do vậy, ngay trong quý I/2019, UBND tỉnh yêu cầu và chỉ đạo các huyện, thành phố, sở, ban, ngành thuộc tỉnh tiếp tục thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp có thẩm quyền về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư.

Trong đó, yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc còn tồn đọng, phức tạp, kéo dài đã được rà soát, báo cáo UBND tỉnh năm 2018 và các vụ việc rà soát mới trong quý I/2019. Đồng thời, chủ động, xác định rõ nguyên nhân tồn đọng, giải pháp, thời gian giải quyết cụ thể. Đối với vụ việc vướng về cơ chế chính sách cần xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh phải nêu rõ tên văn bản, điều luật cụ thể và phối hợp với Thanh tra tỉnh để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

Đối với một số vụ việc tồn đọng, kéo dài cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu Thành phố Ninh Bình tiếp tục giải quyết 2 vụ việc tại phường Phúc Thành và phường Thanh Bình; Huyện Kim Sơn cũng có 2 vụ việc phải giải quyết tại xã Quang Thiện và vụ việc bà Đỗ Thị Tám. Trong khi Thành phố Tam Điệp phải giải quyết vụ Đài hóa thân Hoàn Vũ tại khu vực Thung Lang...

UBND tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các sở ngành tập trung rà soát lại vụ việc KN, TC còn tồn đọng chưa giải quyết triệt để theo trách nhiệm thẩm quyền được giao. Tập trung chỉ đạo các vụ việc KN, TC mới phát sinh và kiểm điểm công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC của công dân hàng quý và 6 tháng.

create

Tràng An / thanhtra.com.vn