• youtube
  • facebook

Ninh Bình: Lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/5 đến 24/5/2019

Lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình từ ngày 16/5 đến 24/5/2019

 

 

 

create

PV / Tin nhanh online