• youtube
  • facebook

Ninh Bình diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018

Sáng 8/10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) năm 2018 với đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”.

Cùng tham gia diễn tập có Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, huyện Yên Mô và TP Tam Điệp.

Cuộc diễn tập diễn ra từ ngày 8 đến 10/10. Đây là một bước quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, phát huy vai trò làm tham mưu tổ chức thực hiện của cơ quan quân sự, công an, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng, an ninh (QPAN), việc xử lý các tình huống khẩn cấp và tác chiến phòng thủ. Thông qua diễn tập nhằm kiểm tra, bồi dưỡng trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng trong giải quyết các tình huống về QPAN xảy ra trên địa bàn, kiểm tra trình độ huấn luyện chiến đấu và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của LLVT. 

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.

Các đại biểu dự buổi diễn tập.

Các đại biểu dự buổi diễn tập.

Các đại biểu dự buổi diễn tập.

Phát biểu khai mạc diễn tập, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhấn mạnh, diễn tập KVPT tỉnh là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2018. Nét mới của cuộc diễn tập lần này là đặt ra yêu cầu cao trong tiếp nhận thông tin và xử lý của khung tập với những nội dung, tình huống không được chuẩn bị trước…

Để cuộc diễn tập diễn ra đúng ý định và đạt được mục đích yêu cầu đề ra, các lực lượng tham gia cần nghiên cứu nắm chắc quan điểm, đường lối, chiến lược về QPAN của Đảng trong tình hình mới, bám sát nguyên tắc, lý luận về tác chiến KVPT với đặc điểm, điều kiện thực tế của ngành mình để vận dụng vào giải quyết các tình huống.

Thời gian tổ chức diễn tập cần tập trung đầy đủ thành phần, lực lượng, song phải luôn phối hợp nhịp nhàng, bảo đảm mọi hoạt động điều hành quản lý kinh tế, xã hội diễn ra bình thường. Trong cuộc diễn tập có sử dụng nhiều vật chất, phương tiện kỹ thuật chuyên dùng, bắn đạn thật… và huy động nhiều lực lượng tham gia, do đó các lực lượng phải chấp hành nghiêm quy tắc bảo đảm an toàn. Sau diễn tập, cơ quan chức năng của tỉnh nhanh chóng bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện trong xây dựng và hoạt động KVPT tỉnh; tiếp tục hoàn chỉnh và làm tốt công tác quản lý, sử dụng đúng mục đích, lâu bền các công trình quốc phòng.

create

LÊ HỒNG-DUY ĐÔNG / qdnd.vn