• youtube
  • facebook

Hội nghị lấy ý kiến vào Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn 2060

Chiều 20/12, đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị lấy ý kiến tham gia góp ý vào Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn 2060.

Dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện Yên Bình, Trấn Yên, thành phố Yên Bái; các cơ quan chuyên môn và chuyên gia về lĩnh vực quy hoạch; thành viên Hội đồng thẩm định kiến trúc quy hoạch. 

Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn 2060 do nhà thầu tư vấn Nikken Sekkei lập. Mục tiêu của Đồ án nhằm cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái; thống nhất với định hướng quy hoạch xây dựng tỉnh Yên Bái đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt.

Chủ nhiệm Đồ án thuộc đơn vị tư vấn thiết kế Nikken Sekkei trình bày ý tưởng về Đồ án tại Hội nghị.

Đồ án cũng nhằm xây dựng, phát triển thành phố Yên Bái đảm bảo các tiêu chí đô thị loại II vào năm 2020, tiếp tục phát triển đến năm 2025, đưa các xã Phúc Lộc, Văn Phú, Văn Tiến, Giới Phiên lên phường và hướng tới mục tiêu đến năm 2040 thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại I.

Điều chỉnh quy hoạch chung cũng nhằm thu hút đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiệu quả, phát triển bền vững, phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

Đây là đồ án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Yên Bái nói riêng và của tỉnh Yên Bái nói chung.

Chuyên gia góp ý tưởng vào Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn 2060.

Tham gia ý kiến tại Hội nghị, thành viên trong Hội đồng thẩm định, kiến trúc sư của Hội Kiến trúc sư Việt Nam, chuyên gia của Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam và Viện Quy hoạch kiến trúc (Bộ Xây dựng) cho rằng cần thiết phải đánh giá lại thực trạng, những ưu điểm, nhược điểm của quy hoạch trước đây để rút ra kinh nghiệm cho lập quy hoạch lần này. 

Các chuyên gia cũng đưa ra những ý kiến đánh giá quy hoạch quỹ đất dành cho đô thị, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu trong xây dựng quy hoạch đô thị đóng góp vào Đồ án trong việc xem xét các căn cứ pháp lý của Đồ án, vai trò của thành phố Yên Bái trong phát triển kinh tế du lịch; cần thiết phải đưa ra biện pháp nhằm khai thác tốt lợi thế nằm trên trục kinh tế Hải Phòng - Hà Nội - Côn Minh, làm động lực cho đô thị phát triển. 

Cùng với đó, các chuyên gia cũng yêu cầu đơn vị tư vấn cần phát hiện yếu tố mới trong phát triển đô thị; làm rõ các động lực để phát triển thành phố Yên Bái như du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, các khu công nghiệp…

Đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu, tiếp thu, chọn lọc các ý kiến của các đại biểu tham gia; bổ sung những ý tưởng mang tính đột phá, độc đáo vào Đồ án quy hoạch chung thành phố Yên Bái, đặc biệt là sử dụng thiết bị bay chụp địa hình để khảo sát hiện trạng của thành phố Yên Bái; cập nhật tình hình phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, các đồ án quy hoạch của thành phố vào thời điểm hiện tại.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu đơn vị tư vấn cần làm rõ sự khác nhau về tính chất và mục tiêu của quy hoạch; quan tâm đến động lực phát triển đô thị và động lực phát triển kinh tế, năng lực cạnh tranh của thành phố Yên Bái so với các đô thị khác trong vùng; làm rõ mối liên hệ giữa nông nghiệp - công nghiệp và dịch vụ trong không gian phát triển; đánh giá các loại địa hình để ưu tiên bố trí cấu trúc không gian phù hợp; làm rõ liên kết với các địa phương khác trong tỉnh. 

Cùng với đó, đơn vị tư vấn cũng cần bổ sung định hướng phát triển của khu công nghiệp, khu phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hệ thống hạ tầng giao thông, hệ thống logistic… với tầm nhìn xa hơn cho sự phát triển của thành phố Yên Bái.

create

Thu Trang-Mạnh Cường / baoyenbai.com.vn