• youtube
  • facebook

HĐND thành phố Yên Bái: Giám sá.t gắn với đời sống

Sau giám s.át, các ban đều có báo cáo nêu ưu điểm, chỉ rõ khuyết điểm và nguyên nhân của những hạn chế liên quan nội dung giám sá.t; đồng thời, báo cáo, tham mưu với Thường trực HĐND có hướng đôn đốc giải quyết. .

Bên cạnh giám s.át trực tiếp, HĐND thành phố đã tiến hành giám s.át thông qua báo cáo, giám s.át qua các cuộc họp của UBND thành phố, các cơ sở và giám s.át việc thực hiện nghị quyết ban hành ở các kỳ họp trước đó.

Cùng với thực hiện giám s.át theo kế hoạch, HĐND thành phố Yên Bái đã tiến hành giám s.át tại các kỳ họp.

Năm 2018, trên cơ sở nghị quyết về công tác giám s.át, Thường trực HĐND thành phố Yên Bái đã xây dựng kế hoạch giám s.át của Thường trực và các ban để tổ chức thực hiện. Cùng đó là sự chủ động nắm bắt những vấn đề kinh tế - xã hội, các vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm để giám s.át; tham gia các cuộc giám s.át của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái; các cuộc giám sá.t của Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh thực hiện trên địa bàn thành phố. 

Các ban của HĐND thành phố chủ động triển khai kế hoạch giám s.át theo quy định, có sự sắp xếp hợp lý để các thành viên của ban tham gia đầy đủ. Quá trình tiến hành giám s.át theo kế hoạch, các ban thường xuyên báo cáo, trao đổi thống nhất với Thường trực để công tác tránh bị chồng chéo, tạo thuận lợi cho địa phương đơn vị được giám sá.t. 

Sau giám s.át, các ban đều có báo cáo nêu ưu điểm, chỉ rõ khuyết điểm và nguyên nhân của những hạn chế liên quan nội dung giám s.át; đồng thời, báo cáo, tham mưu với Thường trực HĐND có hướng đôn đốc giải quyết. 

Được biết, trong năm, Ban Pháp chế đã tổ chức 3 cuộc giám s.át tại 7 cơ quan, đơn vị về nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phòng chống tham nhũng, việc thi hành pháp luật. 

Ban Kinh tế - xã hội tổ chức 5 cuộc giám s.át tại 14 cơ quan, đơn vị. Nội dung giám s.át gồm: việc thực hiện chế độ chính sách với hộ nghèo, người có công và bảo trợ xã hội; việc thực hiện dự toán thu ngân sách; giải phóng mặt bằng; thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; về việc sử dụng các nguồn quỹ vận động. 

Đối với các tổ đại biểu HĐND, ngoài việc phối hợp và tham gia các hoạt động giám sá.t của Thường trực, các ban của HĐND, các tổ đã tiến hành giám sá.t trực tiếp ở một số đơn vị và giám sá.t trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội tại địa phương được bầu hoặc thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng của nhân dân để giám s.át và đôn đốc thực hiện ý kiến, kiến nghị của các cuộc giám s.át đã thực hiện trước đó.

Năm 2018, Thường trực HĐND và các ban Thường trực HĐND thành phố đã tiến hành 12 cuộc giám sá.t tại 45 cơ quan, đơn vị trên địa bàn. 

Về hình thức, bên cạnh giám sá.t trực tiếp đã tiến hành giám sá.t thông qua báo cáo, giám s.át qua các cuộc họp của UBND thành phố, các cơ sở và giám s.át việc thực hiện nghị quyết ban hành ở các kỳ họp trước đó. Nội dung các cuộc giám sá.t trong năm được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực. 

Cụ thể, lĩnh vực kinh tế giám s.át việc triển khai sản xuất vụ đông xuân, đề án phát triển thương mại dịch vụ, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và xây dựng chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019... 

Lĩnh vực xây dựng cơ bản, tài nguyên môi trường giám s.át việc thực hiện giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công một số công trình thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do UBND thành phố và xã phường làm chủ đầu tư; công tác quản lý trật tự đô thị và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Lĩnh vực văn hóa - xã hội giám s.át về kết quả thực hiện chế độ chính sách đối với hộ nghèo, người có công và đối tượng bảo trợ xã hội; tuyển sinh năm học 2018 - 2019 và việc đóng góp, sử dụng nguồn xã hội hóa giáo dục ở một số trường. 

Lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính đã tiến hành giám s.át thực hiện các quy định pháp luật về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; về tuyên truyền, phổ biến pháp luật, việc thực thi pháp luật trên lĩnh vực điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; việc tham mưu trong quản lý, tiếp nhận, điều chuyển, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị thuộc thành phố quản lý...

Cùng với hoạt động giám s.át, Thường trực HĐND thành phố đã duy trì việc tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đề nghị của cử tri. Đồng thời, quan tâm đôn đốc giải quyết đơn thư, giải quyết và trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri, kiến nghị của các đoàn giám s.át HĐND thành phố. Nhờ đó, vai trò và hoạt động của HĐND thành phố được nâng lên, hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước ở địa phương được khẳng định.

create

Quang Tuấn / baoyenbai.com.vn