Điều chỉnh một số nội dung Dự án đường cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 10423/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh cục bộ hướng tuyến và chủ trương đầu tư Dự án đường cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình theo hình thức PPP theo kiến nghị của UBND tỉnh Nam Định tại Tờ trình số 154/TTr-UBND ngày 27/9/2017.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2449/BXD-HĐXD phúc đáp Văn phòng Chính phủ với nội dung như sau: Dự án đường cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình là một phần của tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh nằm trong quy hoạch phát triển mạng đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 01/3/2016.

Việc điều chỉnh cục bộ hướng tuyến được UBND tỉnh Ninh Bình có ý kiến thống nhất hướng tuyến tại Văn bản số 583/UBND-VP4 ngày 05/9/2017; UBND tỉnh Thái Bình có ý kiến thống nhất hướng tuyến tại văn bản số 3375/UBND-CTXDGT ngày 01/9/2017. Đồng thời theo báo cáo của UBND tỉnh Nam Định thì việc đầu tư xây dựng tuyến đường góp phần kết nối nhu cầu vận tải của khu vực và từng bước hoàn thiện tuyến đường cao tốc theo quy hoạch.

Bộ Xây dựng thống nhất với việc điều chỉnh cục bộ hướng tuyến và chủ trương đầu tư xây dựng dự án. Đề nghị UBND tỉnh Nam Định lưu ý các vấn đề: Thủ tướng Chính phủ đã giao UBND tỉnh Nam Định chủ trì triển khai dự án đoạn qua tỉnh Ninh Bình tại Văn bản số 392/TTg-CN ngày 16/3/2017; đoạn qua tỉnh Thái Bình tại văn bản số 6559/VPCP-CN ngày 26/6/2017. UBND tỉnh Nam Định là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng với nhà đầu tư, tuy nhiên để có đủ cơ sở ký hợp đồng đề nghị cần làm rõ hơn nữa về quyền hạn, trách nhiệm và sự phối hợp của UBND các tỉnh Ninh Bình, Thái Bình trong quá trình triển khai dự án.

Cần đảm bảo việc điều chỉnh hướng tuyến phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch các khu kinh tế, khu công nghiệp và cụm công nghiệp, các quy hoạch ngành có liên quan; đồng thời đảm bảo kết nối thuận lợi với hệ thống quốc lộ, đường tỉnh và các khu du lịch, danh lam thắng cảnh của các địa phương mà tuyến đi qua.

Có phương án thiết kế hợp lý nhằm giảm thiểu tác động ảnh hưởng đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hệ thống sông, kênh mương thủy lợi, hồ chứa nước và việc sản xuất nông nghiệp của địa phương. Đồng thời đảm bảo giảm thiểu tác động chia cắt của dự án đối với các khu dân cư, điểm dân cư nông thôn và đồng ruộng sản xuất nông nghiệp của người dân.

Nghiên cứu bố trí các điểm dừng nghỉ trên tuyến với cự ly phù hợp. Để tránh tình trạng các dự án khu dân cư, khu đô thị nhỏ lẻ phát triển dọc theo tuyến đường, đề nghị cần có phương án đầu tư xây dựng đồng bộ, đảm bảo hành lang an toàn đường bộ, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và đấu nối phù hợp với các quy hoạch đã được phê duyệt.

Trong quá trình triển khai các bước tiếp theo, đề nghị thực hiện theo đúng các quy định của Luật Xây dựng, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan và quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng để xác định tổng mức đầu tư, dự toán chi phí cho phù hợp.

Đoan Trang / baoxaydung.com.vn

Từ khóa: ninh binh cao toc dieu chinh

Tin nổi bật
Tin mới nhất
tin tuc