• youtube
  • facebook

Điện Biên: Nguy cơ “xóa sổ” hàng trăm héc ta rừng tự nhiên!

Để thực hiện các dự án trên địa bàn, UBND tỉnh Điện Biên đã có tờ trình gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng hàng trăm héc ta rừng tự nhiên. Tuy nhiên, dù chưa được sự chấp thuận, tỉnh này đã đưa Chính phủ vào thế đã rồi, khi ồ ạt triển khai nhiều dự án theo kiểu “tiền trảm hậu

Theo văn bản 2596/UBND-KTN ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh Điện Biên gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT cho biết: …Trên cơ sở rà soát, hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng của các dự án trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Điện Biên đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét trình Thủ tướng Chính phủ cho các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020 (đợt 1).

Cụ thể, có 17 dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp với tổng diện tích rừng tự nhiên cần chuyển đổi là 226,09 ha. Trong đó, có 2 dự án đã đầy đủ hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng 21,93 ha (rừng đặc dụng 1,8ha, rừng phòng hộ 18,89 ha và rừng sản xuất 1,24ha) là Dự án đường Tây Trang – Bản Pa Thơm và Dự án sửa chữa, nâng cấp hồ nước Pa Khoang, huyện Điện Biên.

Văn bản của UBND tỉnh Điện Biên gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT xin thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng rừng

Văn bản của UBND tỉnh Điện Biên gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT xin thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng rừng

15 dự án đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng rừng với tổng diện tích rừng tự nhiên cần chuyển đổi mục đích là 204,16 ha và diện tích đất lâm nghiệp không có rừng thuộc quy hoạch rừng đặc dụng cần chuyển đổi là 10,81ha gồm: 3 dự án thủy điện với diện tích rừng tự nhiên 19,44 ha (rừng phòng hộ 5,59 ha, rừng sản xuất 13,85ha); 12 dự án công cộng, an sinh xã hội với diện tích rừng chuyển đổi 184,72ha (rừng đặc dụng 0,16 ha, 95,42 ha rừng phòng hộ và 89,14 ha rừng sản xuất); đất lâm nghiệp thuộc quy hoạch rừng đặc dụng là 10,81 ha.

Điều đặc biệt, trong văn bản này nêu rõ: UBND tỉnh Điện Biên đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm cho ý kiến với 2 dự án đã hoàn thiện hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng và thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tỉnh Điện Biên được chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đối với 15 dự án còn lại.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, đến nay dù chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhưng nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã được triển khai. Đồng nghĩa với việc, UBND tỉnh Điện Biên đang thực hiện dự án theo kiểu “tiền trảm hậu tấu”, ngược quy trình và đưa Bộ Nông nghiệp và PTNT, Thủ tướng Chính phủ vào thế…đã rồi.

Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Na Sang (Km146+200/QL.12) - TT. Xã Huổi Mí - Nậm Mức (Km 452+300/QL.6) đã triển khai dù chưa được chuyển đổi mục địch sử dụng rừng

Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Na Sang (Km146+200/QL.12) - TT. Xã Huổi Mí - Nậm Mức (Km 452+300/QL.6) đã triển khai dù chưa được chuyển đổi mục địch sử dụng rừng

Đơn cử như Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Na Sang (Km146+200/QL.12) - TT. Xã Huổi Mí - Nậm Mức (Km 452+300/QL.6) - thị trấn Tủa Chùa - Huổi Lóng, tỉnh Điện Biên (Phân đoạn thị trấn Tủa Chùa - Nậm Mức - Huổi Mí) như Báo điện tử Congluan.vn đã thông tin ở nhiều kì báo trước. Xếp thứ tự 9/15 dự án còn chưa được Bộ Nông nghiệp và PTNT thẩm định nhưng đã được UBND tỉnh Điện Biên phê quyệt tại QĐ 591/QĐ-UBND ngày 29/6/2017. Tuyến đường có chiều dài 48km với tổng mức đầu tư 690.000 triệu đồng bằng vốn t.rái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017 - 2020, trong đó chi phí xây dựng 453.850 triệu đồng; chi phí quản lí dự án 7.698 triệu đồng; BT, GPMB, TĐC là 49.483 triệu đồng… Dự án sẽ xóa sổ 21,48 ha rừng, trong đó 9,43 ha rừng phòng hộ và 12,05 ha rừng sản xuất. Hiện tuyến đường đang được các đơn vị trúng thầu triển khai thi công và chủ đầu tư đã tạm ứng cho nhà thầu cả trăm tỷ đồng.

Dự án nhà máy thủy điện Long Tạo nằm trên sông Nậm Mức thuộc địa bàn xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo và Mường Mươn, Na Sang, Huổi Mí, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên đã được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh Điện Biên. Dự án sẽ xóa sổ 3,29 ha rừng phòng hộ, hiện dự án đã triển khai thi công rầm rộ…

create

Thành Vinh / congluan.vn