• youtube
  • facebook

Điện Biên: Cán bộ huyện c.ấu k.ết với lãnh đạo xã “ăn ch.ặn“ tiền của công chức xã

Kết quả Thanh tra huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã phát hiện, về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước tại các xã trên địa bàn huyện trong năm 2013 và 2014: Tổng số tiền mà cán bộ Phòng Tài chính kế hoạch c.ấu k.ết với kế toán, lãnh đạo xã “ăn ch.ặn” của công chức xã lên tới 325 triệu đồng.

Theo báo cáo xác minh một số nội dung sai phạm trong việc sử dụng ngân sách ngày 24/7/2015 của Thanh tra huyện gửi Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ nêu: Đơn vị đã tiến hành thanh tra 2 cuộc tại 4 xã Chà Cang, Chà Tở, Nậm Khăn và Pa Tần (đều thuộc huyện Nậm Pồ) đã phát hiện số tiền thanh toán tiền làm thêm giờ và tiền nghỉ phép trong năm chưa chi hết cho các cán bộ, công chức xã nhưng đã được thanh toán.

Kết quả Thanh tra thể hiện Chủ tịch và kế toán các xã thừa nhận số tiền chưa chi hết được chuyển về Phòng Tài chính kế hoạch huyện Nậm Pồ. Sau đó, trực tiếp cán bộ công chức của Phòng Tài chính kế hoạch huyện đứng ra nhận đã nhận tiền chuyển từ Chủ tịch và kế toán xã. Cụ thể năm 2013 tổng số tiền nghỉ phép và làm thêm giờ của cán bộ, công chức của 4 xã đã chuyển cho Phòng Tài chính kế hoạch huyện là 125 triệu đồng và năm 2014 là 75 triệu đồng.

Mở rộng và xác minh hành vi hướng dẫn các xã làm trái quy định trong việc quản lý, sử dụng ngân sách, Thanh tra huyện tiếp tục làm việc với 4 xã là: Si Pa Phìn, Phìn Hồ, Nậm Chua, Chà Nưa (đều thuộc huyện Nậm Pồ). Các xã này đã thanh toán tiền làm thêm giờ, tiền nghỉ phép của cán bộ, công chức xã và đều tiến hành giữ lại một phần không thanh toán hết cho từng cá nhân (được hưởng theo đúng chế độ). Số tiền giữ lại được xã chuyển cho cán bộ Phòng Tài chính kế hoạch huyện Nậm Pồ. Trong 2 năm 2013 và 2014 kế toán 4 xã Si Pa Phìn, Phìn Hồ, Nậm Chua, Chà Nưa đã chuyển cho cán bộ Phòng Tài chính kế hoạch với tổng số tiền 135 triệu đồng.

Như vậy, trong 2 năm 2013 và 2014 với chiêu thức thanh toán tiền làm thêm, tiền phép của cán bộ, công chức xã trong năm nhưng không chi hết cho từng cá nhân được hưởng mà giữ lại một phần, chủ tịch, kế toán và cán bộ Phòng Tài chính kế hoạch huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã cấu kết “ăn chặn” 325 triệu đồng. Đây là số tiền đáng lẽ ra cán bộ, công chức các xã được hưởng theo đúng chế độ của Đảng và Nhà nước đã ban hành.

Số tiền trên được nộp vào Phòng Tài chính kế hoạch huyện, vậy ai sẽ là người được hưởng? Số tiền đó được sử dụng như thế nào trong các năm vừa qua? Các cơ quan chức năng của huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên nói gì? Ai là người chịu trách nhiệm về việc này? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

create

Linh Duy / khoe365.net.vn

Short URL: http://ninhbinh.tintuc.vn/viewID/421408