• youtube
  • facebook

Công chức cấp xã phải có bằng Đại học, theo quy định từ 25/12/2019

Từ 25/12/2019 , thông tư 13/2019/TT-BNV sẽ được áp dụng, theo đó Công chức cấp xã phải có bằng Đại học.

Theo Thông tư 13/2019/TT-BNV vừa được Bộ Nội vụ ban hành, nâng cao tiêu chuẩn đối với công chức cấp xã. Theo đó, công chức cấp xã phải đủ các tiêu chuẩn sau.

Tại Điều 3 Nghị định 112/2011/NĐ-CP công chức cấp xã phải: Hiểu biết về lý luận chính trị; nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương…, ngoài ra công chức cấp xã cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể:

Đủ 18 tuổi trở lên; Tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã. Riêng với công chức làm việc tại các xã: Miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên.

(Trước đây, tại Thông tư 06/2012/TT-BNV, Bộ Nội vụ quy định công chức cấp xã chỉ cần có trình độ trung cấp chuyên nghiệp trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức được đảm nhiệm).

 

 

Công chức cấp xã phải đủ các tiêu chuẩn

Được cấp chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

Các tiêu chuẩn nêu trên là căn cứ để UBND cấp tỉnh, huyện tổ chức thực hiện quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, thực hiện các chế độ, chính sách hoặc thực hiện tinh giản biên chế. Công chức cấp xã đã tuyển dụng trước ngày 25/12/2019 chưa đạt chuẩn vẫn chưa bị thay thế ngay mà có 05 năm để đáp ứng tiêu chuẩn.

Đáng chú ý, việc quy định từ 25/12/2019, công chức cấp xã phải có bằng Đại học là một thông tin rất mới, thể hiện quyết tâm cao của Bộ Nội vụ trong việc nâng chuẩn trình độ của đội ngũ này. Trước đó, trong bản dự thảo của Thông tư, Bộ quy định công chức xã chỉ cần tốt nghiệp cao đẳng chuyên nghiệp, công chức phường mới cần tốt nghiệp đại học.

Thông tư 13/2019/TT-BNV sẽ được áp dụng từ ngày 25/12/2019.

 

create

Pha Lê / baodansinh.vn